Polskie Hotele Niezależne

Polish Prestige Hotels i Heritage Hotels Poland oficjalnie połączone!

Hotel industry

Polish Prestige Hotels i Heritage Hotels Poland oficjalnie połączone!

Polish Prestige Hotels i Heritage Hotels Poland oficjalnie połączone!

W dniu 30 marca 2017 r., podczas Posiedzenia Rady Hoteli, które odbyło się w hotelu MCC Mazurkas w Ożarowie Mazowieckim, członkowie najwyższego organu statutowego Fundacji Polish Prestige Hotels podjęli uchwałę o połączeniu z Heritage Hotels Poland. Wcześniej, w dniu 27 marca br., podczas Zjazdu Hoteli Fundacji Hotele Historyczne identyczną uchwałę podjęli członkowie Heritage Hotels Poland.

Połączone organizacje funkcjonować będą pod szyldem Fundacji Polish Prestige Hotels, zasadniczo nie zmieni się również logotyp. Krzysztof Jędrocha, Prezes Zarządu Fundacji Polish Prestige Hotels przekonuje: „Marka Polish Prestige Hotels & Resorts istnieje na polskim rynku od 1997 r., zgodziliśmy się co do tego, że nie chcemy rezygnować z wypracowanego przez tyle lat wizerunku prestiżowej organizacji.”

Rozmowy na temat integracji obydwu Fundacji zaczęły się w połowie 2016 r. „Szybko okazało się, że cele stawiane przez Polish Prestige Hotels i Heritage Hotels są tożsame dla obydwu organizacji, dlatego w krótkim czasie mogliśmy zrealizować projekt połączenia nie wprowadzając rewolucji w sposobie funkcjonowania Fundacji.” – mówi Krzysztof Jędrocha.

Od początku uznawaliśmy, że ta decyzja przyniesie wiele korzyści marketingowych, ale i ekonomicznych zarówno łączonym podmiotom, ale przede wszystkim obiektom członkowskim, dlatego połączenie stało się dla nas priorytetem” – dodaje Jerzy Donimirski – Prezes Zarządu Fundacji Hotele Historyczne.

Pomysłodawcy projektu przekonują, że najważniejsze jest partnerstwo we współpracy i wzajemne zrozumienie , dlatego 30 marca  br. podjęto uchwałę o zwiększeniu liczby członków Zarządu Fundacji Polish Prestige Hotels do 9, uwzględniając właściwą reprezentację przedstawicieli poszczególnych typów obiektów. Dodatkowo ustanowiono funkcje Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Hoteli, które zostały objęte przez członków Heritage Hotels.

Dzięki połączeniu, Fundacja osiągnie zupełnie inny wymiar i będzie miała większe oddziaływanie na rynek branżowy. W tej chwili to największe zrzeszenie hoteli niezależnych w Polsce – łącznie hotele członkowskie posiadają ponad 3300 pokoi. „Przed nami mnóstwo pracy, ale otwierają się także nowe możliwości.” – puentuje Jerzy Donimirski.

Działalność Fundacji określa nowy Statut, w którym zostały zawarte zapisy dot. m.in. kultywowania polskiej i regionalnej tradycji kulturowej, wspierania rozwoju hoteli i gastronomii, promowania i wspierania działań mających na celu nawiązywanie i eksponowanie staropolskiej gościnności, historii i obyczajów w zakresie hotelarstwa i gastronomii, promocji turystyki związanej z poznawaniem tradycji i historii polskiej, promowania właściwych wzorców w zakresie prowadzenia działalności hotelarskiej oraz gastronomicznej, etc.

Integracja Polish Prestige Hotels i Heritage Hotels Poland spowoduje m.in., że realizowany w PPH program lojalnościowy Prestige Club zostanie rozszerzony na wszystkie obiekty członkowskie, dzięki czemu Goście będą mogli, na dotychczasowych zasadach, korzystać z usług nie 33, a ponad 50 hoteli na terenie Polski. 

Read also

Join us on Facebook

Inspirations, special offers, discounts only for the fans - joins us today!

Join the Prestige Club

See how much you can save!
Join the Prestige Club for free!
Get your Prestige Club card and number.
Achieve access to discounts!
Collect points for extra services.

Instant registration at the Presige Club

Quickly and without any cost. Join the Prestige Club and start saving!

Object locations

  • All
  • W górach
  • Nad morzem
  • Nad jeziorem
  • W mieście
  • Obiekty Historyczne
Augustów
">

Subscribe to the newsletter!

Get the best offers!
 
Log in
This website uses COOKIES.

By browsing it you accept our cookies policy, according to your browser settings. Read more about Privacy Policy.

OK, close